Thông báo: CEC Việt Nam tuyển dụng Trưởng phòng và Nhân viên kinh doanh

Thông báo: CEC Việt Nam tuyển dụng Trưởng phòng và Nhân viên kinh doanh

  •   07/05/2018 11:41:00 AM
  •   Đã xem: 50
Công ty CEC Việt Nam là đơn vị có uy tín trên thị trường sản xuất kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật. Do nhu cầu phát triển kinh doanh chúng tôi cần tuyển các vị trí sau: