Gibb One 50 TB Gibb One 50 TB Thuốc siêu tăng trưởng Gibb One 50 TB - “SIÊU TĂNG TRƯỞNG

Thành phần: Giberelic Axit 50 g/kg  +  Phụ gia đặc biệt: 950 g/kg
+ CÔNG DỤNG: 
GIBBONE 50TB là thuốc kích thích tang trưởng cây trồng, thuốc giúp cây trồng sinh trưởng phát triển làm tăng năng suất cây trồng.
Thuốc có tác dụng kích thích sinh trưởng lúa, ngô, hoa, rau màu, cây ăn quả..
S000017 Thuốc kích thích Số lượng: 0 gói


 •  
 • Gibb One 50 TB

 • Thuốc siêu tăng trưởng Gibb One 50 TB - “SIÊU TĂNG TRƯỞNG

  Thành phần: Giberelic Axit 50 g/kg  +  Phụ gia đặc biệt: 950 g/kg
  + CÔNG DỤNG: 
  GIBBONE 50TB là thuốc kích thích tang trưởng cây trồng, thuốc giúp cây trồng sinh trưởng phát triển làm tăng năng suất cây trồng.
  Thuốc có tác dụng kích thích sinh trưởng lúa, ngô, hoa, rau màu, cây ăn quả..


+ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG:
 
CÂY TRỒNG DỊCH HẠI LIỀU LƯỢNG
Lúa
 
Kích thích tăng trưởng
 
Lượng thuốc: 20  – 40 g/ha
Pha 5 g/bình 16 – 20 lít nước
Lượng nước phun: 400 – 500 lít/ha
Phun sau khi lúa đẻ nhánh, trước trổ bông.
Phun thuốc ướt đều tán lá cây trồng.
 
Chú ý:
Nên phun thuốc lúc sáng sớm hoặc chiều mát.
Thời gian cách ly: 07 ngày sau phun thuốc