Chidodole - Nhật Chidodole - Nhật Chidodole - Nhật 80 WP  -  “ĐẠO ÔN NHẬT – ĐẶC TRỊ ĐẠO ÔN CỔ BÔNG, ĐẠO ÔN LÁ

Thành phần: Tricyclazole  500 g/kg  +  Carbendazim 300 g/kg  +  Phụ gia đặc biệt: 200 g/lít
+ CÔNG DỤNG: 
CHIDODOLE – NHẬT 800 WP là thuốc trừ bệnh hỗn hợp, được kết hợp bởi hai hoạt chất mạnh, thuốc có tác dụng tiếp xúc, nội hấp, lưu dẫn, thấm sâu tác dụng phòng trừ hữu hiệu nấm bệnh gây hại.
Thuốc có tác dụng đặc trị bệnh đạo ôn lá, đạo ôn cổ bông hại lúa.
S000011 Thuốc trừ bệnh Số lượng: 0 gói


 •  
 • Chidodole - Nhật

 • Chidodole - Nhật 80 WP  -  “ĐẠO ÔN NHẬT – ĐẶC TRỊ ĐẠO ÔN CỔ BÔNG, ĐẠO ÔN LÁ

  Thành phần: Tricyclazole  500 g/kg  +  Carbendazim 300 g/kg  +  Phụ gia đặc biệt: 200 g/lít
  + CÔNG DỤNG: 
  CHIDODOLE – NHẬT 800 WP là thuốc trừ bệnh hỗn hợp, được kết hợp bởi hai hoạt chất mạnh, thuốc có tác dụng tiếp xúc, nội hấp, lưu dẫn, thấm sâu tác dụng phòng trừ hữu hiệu nấm bệnh gây hại.
  Thuốc có tác dụng đặc trị bệnh đạo ôn lá, đạo ôn cổ bông hại lúa.


+ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG:
 
CÂY TRỒNG DỊCH HẠI LIỀU LƯỢNG
Lúa
 
Đạo ôn lá, Đạo ôn cổ bông Lượng thuốc: 0,1 – 0,2 lít/ha
Pha 20 – 25 ml/bình 16 – 18 lít nước
Lượng nước phun: 400 – 500 lít/ha
Phun sau khi sâu mới xuất hiện tuổi 1 – 2
Phun thuốc ướt đều tán lá cây trồng.
 
Chú ý:
Nên phun thuốc lúc sáng sớm hoặc chiều mát.
Thời gian cách ly: 14 ngày sau phun thuốc