Fujitil 820 WP Fujitil 820 WP FUJITIL 820 WP  -  "ĐẠO ÔN NHẬT – ĐẶC TRỊ ĐẠO ÔN CỔ BÔNG, ĐẠO ÔN LÁ

Thành phần: Tricyclazole  800 g/kg  +  asugamycin 20 g/kg  +  Phụ gia đặc biệt: 180 g/kg
+ CÔNG DỤNG: 
FUJITIL 820 WP là thuốc trừ bệnh hỗn hợp, được kết hợp bởi hai hoạt chất mạnh, thuốc có tác dụng tiếp xúc, nội hấp, lưu dẫn, thấm sâu tác dụng phòng trừ hữu hiệu nấm bệnh gây hại. Hạn chế tính kháng thuốc nấm bệnh.
Thuốc có tác dụng đặc trị bệnh đạo ôn lá, đạo ôn cổ bông hại lúa.
S000012 Thuốc trừ bệnh Số lượng: 0 gói


 •  
 • Fujitil 820 WP

 • FUJITIL 820 WP  -  "ĐẠO ÔN NHẬT – ĐẶC TRỊ ĐẠO ÔN CỔ BÔNG, ĐẠO ÔN LÁ

  Thành phần: Tricyclazole  800 g/kg  +  asugamycin 20 g/kg  +  Phụ gia đặc biệt: 180 g/kg
  + CÔNG DỤNG: 
  FUJITIL 820 WP là thuốc trừ bệnh hỗn hợp, được kết hợp bởi hai hoạt chất mạnh, thuốc có tác dụng tiếp xúc, nội hấp, lưu dẫn, thấm sâu tác dụng phòng trừ hữu hiệu nấm bệnh gây hại. Hạn chế tính kháng thuốc nấm bệnh.
  Thuốc có tác dụng đặc trị bệnh đạo ôn lá, đạo ôn cổ bông hại lúa.


+ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG:
 
CÂY TRỒNG DỊCH HẠI LIỀU LƯỢNG
Lúa Đạo ôn lá, Đạo ôn cổ bông Lượng thuốc: 0,15  – 0,3 kg/ha
Pha 18 g/bình 16 – 20 lít nước
Lượng nước phun: 400 – 500 lít/ha
Phun sau khi bệnh mới xuất hiện
Phun thuốc ướt đều tán lá cây trồng.
 
Chú ý:
Nên phun thuốc lúc sáng sớm hoặc chiều mát.
Thời gian cách ly: 14 ngày sau phun thuốc