Hasaron 720 EC Hasaron 720 EC Thuốc trừ cỏ Hasaron 720 EC - “VUA DIỆT DIỆT CỎ

Thành phần: Metolachlor 720 g/lít + Phụ gia và dung môi: 280 g/lít.
+ CÔNG DỤNG: 
Hasaron 720 EC  là thuốc trừ cỏ thuốc có tác động chọn lọc, hấp thụ qua trụ dưới lá mầm và rễ. Kìm hãm phân chia tế bào, kìm hãm nảy mầm. Trừ cỏ tiền và hậu nảy mầm sớm; cỏ lá hẹp hàng năm, một số cỏ lá rộng trên rau màu, đậu đỗ các loại.
S000002 Thuốc trừ cỏ Số lượng: 0 gói


  •  
  • Hasaron 720 EC

  • Thuốc trừ cỏ Hasaron 720 EC - “VUA DIỆT DIỆT CỎ

    Thành phần: Metolachlor 720 g/lít + Phụ gia và dung môi: 280 g/lít.
    + CÔNG DỤNG: 
    Hasaron 720 EC  là thuốc trừ cỏ thuốc có tác động chọn lọc, hấp thụ qua trụ dưới lá mầm và rễ. Kìm hãm phân chia tế bào, kìm hãm nảy mầm. Trừ cỏ tiền và hậu nảy mầm sớm; cỏ lá hẹp hàng năm, một số cỏ lá rộng trên rau màu, đậu đỗ các loại.


+ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG:
 
CÂY TRỒNG DỊCH HẠI LIỀU LƯỢNG
Đậu tương(đậu nành),
Lạc(đậu phộng)
Cỏ dại Lượng thuốc:  1,5 – 2,0 kg/ha
Pha 25 – 30 ml/bình 14 – 16 lít nước
Lượng nước phun: 400 lít/ha
Phun sau khi gieo hạt 2 – 3 ngày.
 
Chú ý:
Nên phun thuốc lúc sáng sớm hoặc chiều mát.
Thời gian cách ly: không xác định.